Metabond Hi-Tech 1,5 EP

 • Metabond Megasel Plus to produkt w formie dodatku do paliwa dla silników wysokoprężnych (diesla) opracowany dla sprawnego funkcjonowania układu zasilania paliwem.
  Efekty:
  - Poprawa spalania
 • - Czyszczenie zaworów
 • - Wzrost liczby oktanowej
 • - Wygładzenie powierzchni metalowych w kontakcie z paliwem

Metabond, pomaga zwiększyć wartości ślizgowe powierzchni metalowych, co prowadzi do znaczącego wzrostu trwałości użytkowania instalacji paliwowej. Wyższa wydajność rozpylacza osiągana jest przy zastosowaniu wzoru proszkowania i przy dokładnym doprowadzeniu paliwa. Megasel Plus zapobiega szeregowi problemów wynikających podczas dostarczania i spalania paliw. Jest to praktyka powszechnie stosowana do mieszania olejów napędowych o różnym pochodzeniu. Ma to niekorzystny wpływ na ich stabilność, przyśpiesza rozkład paliwa, mieszanie się z zanieczyszczeniami i tym samym wartość spalanego paliwa jest w znacznym stopniu zmniejszona. Metabond zapobiega, zainfekowaniu przewodów, filtrów , pomp oraz dysz wtryskowych oraz zapobiega stratom paliwa, zmniejszeniu wydajności i zwiększenia kosztów utrzymania. Szkody wodne, problemy korozji, rdzy i zakwaszania są częste w sprzęcie napędowym. Megasel Plus zawiera wszystkie komponenty o wysokiej wartość, które są niezbędne do skutecznego eliminowania powyższych problemów.

Megasel Plus nie zawiera substancji nieorganicznych i miesza się z większością paliw węglowodorowych.

Używanie Megasel Plus, pomaga osiągnąć wyższą odporność powierzchni na tarcie co wpływa na znaczną poprawę spalania, przez co pomaga znacznie zwiększyć moc silnika – powodując oszczędność zużycia paliwa. Ze względu na swój skład Megasel Plus oczyszcza wszystkie przewody zasilania paliwem, i hamuje odkładanie się zanieczyszczeń. Jego zastosowanie pozwala na pracę silnika bardziej przyjazną środowisku: wzrost efektywność zużycia paliwa ma korzystny wpływ na emisję szkodliwych substancji (mniej spalin z silników Diesla) , silnik uzyskuje swoją wymaganą energię z mniejszej ilości paliwa. Ponadto eliminuje problemy rozruchu zimnego silnia i zapobiega zamarzaniu przewodów zasilania paliwem.
Zakres zastosowania : Nadaje się przede wszystkim do stosowania w układzie paliwowym i w silnikach spalinowych, w zaawansowanych silnikach wysokoprężnych z wtryskiem bezpośrednim lub wyposażonych w filtry. Może on być również stosowany w przypadku turbin spalinowych, palników olejowych i wytwornic pary.


Korzyści z jego stosowania:

 • • zwiększa liczbę cetanową o 8%
 • • poprawia spalanie, zwiększa wydajność
 • • oszczędność paliwa od 5 do 10%
 • • poprawia rozruch zimnego silnika
 • • smaruje głowice
 • • czyści wszystkie przewody zasilania paliwem
 • • zapobiega odkładaniu się węgla
 • • hamuje korozję, zwiększa żywotność układu zasilania
 • • dezaktywuje kwasy
 • • zapobiega zamarzaniu przewodów paliwowych
 • • zachowuje efekt kontroli emisji spalin 

 

Sposób użycia : 6 - 9 ml na 10 litrów oleju napędowego należy wlać do zbiornika bezpośrednio przed tankowaniem. Jego pełny efekt czyszczenia uzyskuje się po zużyciu 250 litrach zużytego paliwa . Wzrost liczby cetanowej o 8% jest możliwy poprzez dodanie 9 ml do 10 litrów oleju napędowego. Nie używać do czystego biodiesla! Może on być stosowany tylko wtedy, gdy procent strat ekologicznych nie jest wyższy niż 10%! Obniżenie temperatury płynięcia można osiągnąć przez dodanie oleju parafinowego.

Okres trwałości: Nieograniczony czas przechowywania, jeśli produkt nie został otwarty . W przypadku otwarcia : 2 lata po otwarciu.

Ostrzeżenie: Nie używać w pobliżu otwartego ognia lub iskier! Unikać kontaktu z lakierowanymi lub malowanymi powierzchniami!

Opakowanie: 250 ml, 5 litrów